Nel van Lith, beelden

HOME   STEEN   BRONS

T   0528 20 17 70

E   nelvanlith32@ziggo.nl

www.nelvanlith.nl


deelnemer aan

Nel van Lith werd geboren in 1932 te Blaricum. Zij volgde haar opleiding aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam o.l.v. Piet Esser. Nel van Lith exposeert sinds 1964 bij kunstenaarsverenigingen, galeries en musea, in groeps-en individuele tentoostellingen, in binnen-en buitenland. Zij werkt in opdracht voor hogere en lagere overheden (Rijksopdracht portret Beatrix), en particulieren in binnen-en buitenland. Beelden zijn geplaatst in diverse gemeenten en opgenomen in collecties van ondermeer het Rijksmuseum (Amsterdam), Stedelijk museum (Amsterdam), De Beyerd (Breda), Museum Beelden aan Zee (Scheveningen), het Israel Museum (Jeruzalem), Kröller-Müller (Otterloo). Lid van de B.B.K., Nederlandse Kring van Beeldhouwers en 'de Ploegh' te Soest. Zij ontving in 1967 een beurs voor een studiereis naar Egypte van het ministerie v. C.R.M. en in 1981 de Gouden Arti-medaille. Nel van Lith werkt zowel in steen als in brons, abstract en figuratief.

Citaten uit publicaties:

"De beelden die een beeldhouwer maakt, zijn niet bestemd voor een tentoonstelling. Zij leiden, als het goed is, alleen, ergens in de ruimte, hopelijk ongestoord en niet tegengewerkt door een omgeving, een eigen leven. Daar waar het zich bevindt, wordt een beeld gezien, ervaren, genoten, ondervraagd en ook wel eens betwijfeld. Uit eigen kracht en plichtsgetrouw hoort het zijn werk te doen, iets te verbeelden, iets te zijn.(...)"
          
                                                                                                            Ed Leeflang

"(...)een echte hakster, die het liefst de meest harde en edele gesteenten zocht om van buiten naar binnen (...)toe te werken naar uiterst krachtige, glanzende, half-abstracte, althans sterk geabstraheerde en gesublimeerde gestalten: prachtig uit het materiaal ontwikkeld, van binnenuit levend met een sensuele uitstraling en een gaafheid die volledig behoort bij de authentieke felheid en onvoorwaardelijkheid, waarmee zij zich ook als persoonlijkheid manifesteert.(...)"  (uit "Hedendaagse Portretkunst in Nederland")

                                                                                                                                    Hans Redeker